my iklan

Rabu, 27 Mei 2009

DZIKIR SHOLAT

Dzikir Seusai Sholat

"Astaghfirullah hal Adziim . Alaa Djiilaa Ilaa ha Ilaa Hu wal Khoyyul Qoyyumuu Wa atuubu Ilaihi " 3 x ( Saya mohon ampun kepada Allah )
"Allahumma antas salaam wa minkas salaam tabaarakta yaa dzal jalaali wal ikraam"
( yaa Allah Engkaulah As salaam dan dari Engkaulah keselamatan, Maha Suci Engkau Wahai Tuhan yang Maha Agung dan Mulia )
"Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa ala kulli syai-in qodiir. Laa haula walaa quwwata illa billah. Laa ilaaha illallah walaa na'budu illa iyyahu. Lahun nikmatu walahul fadh-lu walahuts tsanaul hasan. Laa ilaaha illallah mukhlisiina lahud diina walau karihal kaafiruun. Allahumma laa mani'a lima a'thaita walaa mu'thiya lima mana'ta walaa yanfa'u dzal jaddi minkal jadd."
( Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata tiada sekutu bagi Allah baginya kerajaan dan pujian dan Dia atas segala sesuatu Maha Berkuasa. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Tiada Tuhan yang berhak diibadaahi selain Allah dan kami tidak beribadah kecuali kepadaNya semata. BagiNya nikmat keutamaan dan pujian yang bagus. Tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah bagiNya dien yang bersih meskipun orang kafir benci. Yaa Allah tidak ada yang mampu mencegah apa yang engaku berikan dan tiada yang mampu memberi apa yang Engkau cegah dan tidak bermanfaat pemilik kemuliaan kecuali dariMu)

"Subhanallah" 33 x (Maha Suci Allah)
"Alhamdulillah" 33 x (Segala Puji Bagi Allah)
"Allahu Akbar" 33 x (Allah Maha Besar)
"Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa ala kulli syai-in qodiir"
( Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. tiada sekutu bagi Allah baginya kerajaan dan pujian dan Dia atas segala sesuatu Maha Berkuasa).
Ayat Kursi
Surat Al Ikhlash.
Surat al Falaq .
Surat An Naas .

Tidak ada komentar:

Pengikut

Daftar Blog Saya

Loading...