my iklan

Rabu, 10 Juni 2009

surat permohonan dana

No : 01/A2/PENGHIJAUAN 08/IV/2008
Lamp : 1 bendel Proposal
Hal : Permohonan Dana
Kepada
Yth. Ketua Umum HIMAGREEN
Di Tempat
Dengan hormat,
Salam dan Doa, semoga rahmat dan bimbingan-Nya senantiasa menyertai langkah dan kegiatan kita semua.
Sehubungan dengan akan diadakannya Penghijauan bersama HIMAGREEN Pertanian Fakultas Pertanian UNSOED 2008 yang akan dilaksanakan mulai :
Hari, tanggal : Sabtu, 10Mei 2008
Waktu : 07.30 WIB s/d 14.45 WIB
Tempat : Desa Gunung Wetan
Maka dengan ini, demi kelancaran acara tersebut, kami bermaksud mengajukan permohonan dana sebagaimana tersebut dalam proposal. Besar harapan kami atas bantuannya dalam rangka mensukseskan acara tersebut.
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Purwokerto, April 2008

Ketua PanitiaIdawati Ningsih
NIM.A1H006021 SekretarisRostika
NIM A1H006002

Ketua Umum
HIMAGREENImam Bagus Harmoko
A1H005043
No : 02/A3/PENGHIJAUAN 08/IV/2008
Lamp : 1 bendel Proposal
Hal : Permohonan Dana
Kepada
Yth. Ketua Jurusan Teknologi Pertanian
Di Tempat
Dengan hormat,
Salam dan Doa, semoga rahmat dan bimbingan-Nya senantiasa menyertai langkah dan kegiatan kita semua.
Sehubungan dengan akan diadakannya Penghijauan bersama HIMAGREEN Pertanian Fakultas Pertanian UNSOED 2008 yang akan dilaksanakan mulai :
Hari, tanggal : Sabtu, 10Mei 2008
Waktu : 07.30 WIB s/d 14.45 WIB
Tempat : Desa Gunung Wetan
Maka dengan ini, demi kelancaran acara tersebut, kami bermaksud mengajukan permohonan dana sebagaimana tersebut dalam proposal. Besar harapan kami atas bantuannya dalam rangka mensukseskan acara tersebut.
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Purwokerto, April 2008

Ketua PanitiaIdawati Ningsih
NIM.A1H006021 SekretarisRostika
NIM A1H006002

Ketua Umum
HIMAGREENImam Bagus Harmoko
A1H005043
No : 03/A2/ PENGHIJAUAN 08/IV/2008
Lamp : 1 bendel Proposal
Hal : Permohonan Dana
Kepada
Yth. Presiden BEM Fakultas Pertanian
Di Tempat
Dengan hormat,
Salam dan Doa, semoga rahmat dan bimbingan-Nya senantiasa menyertai langkah dan kegiatan kita semua.
Sehubungan dengan akan diadakannya Penghijauan bersama HIMAGREEN Pertanian Fakultas Pertanian UNSOED 2008 yang akan dilaksanakan mulai :
Hari, tanggal : Sabtu, 10Mei 2008
Waktu : 07.30 WIB s/d 14.45 WIB
Tempat : Desa Gunung Wetan
Maka dengan ini, demi kelancaran acara tersebut, kami bermaksud mengajukan permohonan dana sebagaimana tersebut dalam proposal. Besar harapan kami atas bantuannya dalam rangka mensukseskan acara tersebut.
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Purwokerto, April 2008

Ketua PanitiaIdawati Ningsih
NIM.A1H006021 SekretarisRostika
NIM A1H006002

Ketua Umum
HIMAGREENImam Bagus Harmoko
A1H005043
No : 04/A2/ PENGHIJAUAN 08/IV/2008
Lamp : 1 bendel Proposal
Hal : Permohonan Dana
Kepada
Yth. Ketua POM
Di Tempat
Dengan hormat,
Salam dan Doa, semoga rahmat dan bimbingan-Nya senantiasa menyertai langkah dan kegiatan kita semua.
Sehubungan dengan akan diadakannya Penghijauan bersama HIMAGREEN Pertanian Fakultas Pertanian UNSOED 2008 yang akan dilaksanakan mulai :
Hari, tanggal : Sabtu, 10Mei 2008
Waktu : 07.30 WIB s/d 14.45 WIB
Tempat : Desa Gunung Wetan
Maka dengan ini, demi kelancaran acara tersebut, kami bermaksud mengajukan permohonan dana sebagaimana tersebut dalam proposal. Besar harapan kami atas bantuannya dalam rangka mensukseskan acara tersebut.
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Purwokerto, April 2008

Ketua PanitiaIdawati Ningsih
NIM.A1H006021 SekretarisRostika
NIM A1H006002

Ketua Umum
HIMAGREENImam Bagus Harmoko
A1H005043
No : 05/A2/ PENGHIJAUAN 08/IV/2008
Lamp : 1 bendel Proposal
Hal : Permohonan Dana
Kepada
Yth. Kaprodi TEP
Di Tempat
Dengan hormat,
Salam dan Doa, semoga rahmat dan bimbingan-Nya senantiasa menyertai langkah dan kegiatan kita semua.
Sehubungan dengan akan diadakannya Penghijauan bersama HIMAGREEN Pertanian Fakultas Pertanian UNSOED 2008 yang akan dilaksanakan mulai :
Hari, tanggal : Sabtu, 10Mei 2008
Waktu : 07.30 WIB s/d 14.45 WIB
Tempat : Desa Gunung Wetan
Maka dengan ini, demi kelancaran acara tersebut, kami bermaksud mengajukan permohonan dana sebagaimana tersebut dalam proposal. Besar harapan kami atas bantuannya dalam rangka mensukseskan acara tersebut.
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Purwokerto, April 2008

Ketua PanitiaIdawati Ningsih
NIM.A1H006021 SekretarisRostika
NIM A1H006002

Ketua Umum
HIMAGREENImam Bagus Harmoko
A1H005043

Tidak ada komentar:

Pengikut

Daftar Blog Saya

Loading...

my game